Λειτουργία Σχολής Δυτών Καλύμνου 2018

 

Απόφαση λειτουργίας για το έτος 2018 της Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο.

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων: 15-10-2018.

συνολική διάρκεια:  40 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες.

Οι θέσεις μαητών που θα εγγραφούν για φοίτηση, καθορίζονται ως εξής:

ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ: μέχρι (05),  ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ: μέχρι (15), ΔΥΤΕΣ : μέχρι (20). 

 

Κατηγορία:

Tags:


Wildcard SSL