Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια επτά (07) κλιματιστικών μονάδων προς κάλυψη αναγκών κτιρίων Υ.ΝΑ.Ν.Π.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #5.700,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ΄ στο  εξής τηλέφωνο : 213 137 1300, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια επτά (07) κλιματιστικών μονάδων προς κάλυψη αναγκών κτιρίων Υ.ΝΑ.Ν.Π.» μέχρι και την 26–09–2018 και ώρα 12:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 200 του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια

ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικές Προδιαγραφές79.72 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL