Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

 

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 24.09.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό:

α) τη συγκρότηση τριμελούς Έκτακτης Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών για την αριθ. 11/2018 Διακήρυξη που αφορά στην “Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Β. Αιγαίου”, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σύμβασης τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων  χιλιάδων ευρώ #3.500.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων)».

      β)  την αντικατάσταση τακτικού μέλους Έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την        Προμήθεια  «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL