Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την «προμήθεια δύο (02) ηλεκτρονικών μετρητών καυσίμων δεξαμενών πλοίου (portableelectronicgaugingtapes)»  .

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #20.000€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

    3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία,    ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. /ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.  στα εξής τηλέφωνα: 213137-1455 – 4575, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια δύο (02) ηλεκτρονικών μετρητών καυσίμων δεξαμενών πλοίου (portableelectronicgaugingtapes)  » μέχρι και την 01–10–2018 και ώρα 14:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 404  του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL