Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 04-10-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στο γραφείο 426 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση:
i)του Τακτικού Προέδρου και του Τακτικού Γραμματέα της Επιτροπής διενέργειας των διαδικασιών συνοπτικών διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων αξίας έως και 20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. έτους 2018-2019,
ii)του Αναπληρωτή 4ου Μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών σε θέματα προμηθειών και
iii)του 2ου Τακτικού Μέλους της Επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών αξίας άνω των 60.000 €.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL