Εκπαιδευτικό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) σε θέματα εφαρμογής και συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της STCW

Εκπαιδευτικό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) σε θέματα εφαρμογής και συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της STCW

 

 

  1. Μετά από πρωτοβουλία του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), κατά το χρονικό διάστημα 06-09/11/2018 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο στις εγκαταστάσεις του κεντρικού κτιρίου του ΥΝΑΝΠ (Αίθουσα 577) σε θέματα εφαρμογής και συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης «Για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978» (Δ.Σ. STCW ΄78, όπως ισχύει).

  2. Η εκπαιδευτική δράση, η οποία είχε εγκριθεί κατά την 12η Συνάντηση του Συμβουλευτικού Δικτύου Τεχνικής Υποστήριξης του EMSA (CNTA) εντάσσεται στις γενικότερες δράσεις του Οργανισμού ως προς την παροχή τεχνικής βοήθειας στα Κ.Μ. της Ε.Ε. μέσω της διοργάνωσης επιμορφωτικών δραστηριοτήτων στο ναυτιλιακό τομέα. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η πληρέστερη ενημέρωση των συμμετεχόντων αναφορικά με την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των ναυτικών σύμφωνα με την Δ.Σ. STCW. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης τόσο στο επίπεδο Διοίκησης, όσο και στο επίπεδο των Σχολών.

  3. Η εν λόγω εκπαίδευση που παρασχέθηκε από εκπροσώπους του EMSA, οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών με τη συμμετοχή στελεχών από Διευθύνσεις Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., από τα Κεντρικά Λιμεναρχεία Πειραιά και Ελευσίνας, τις Σχολές Ε.Ν. (ΑΕΝ/Ασπροπύργου, ΑΕΝ/Μακεδονίας, ΣΣΠΜ/Ασπροπύργου, ΚΕΣΕΝ Π-Μ, ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ), καθώς και εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ναυτιλιακής Αρχής της Νορβηγίας.

  4. Τις εργασίες του σεμιναρίου χαιρέτησαν ο Βοηθός Διευθυντή Κλάδου Ναυτιλίας, Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ Αγησίλαος, καθώς και ο Διευθυντής Εκπαίδευσης Ναυτικών, Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΤΣΕΛΙΚΗΣ Αλέξανδρος.

 

Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.hcg.gr


Wildcard SSL