Πράξη Επιβολής Προστίμου Α Λ/Τ Ν.Μηχανιώνας

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 06/10/2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 00:20, στην Ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας διαπιστώθηκε ότι ως εταιρεία χονδρικού εμπορίου ιχθύων διακίνησε για εμπορία - πώληση προς την εταιρεία εμπορίας ιχθύων "ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." σύμφωνα με το αρ. 0001676/05-10-2018 δελτίο αποστολής, 63 κιλά ιχθύες του είδους (τσιπούρα) sparus aurata μικρού μεγέθους διαστάσεων 15-18 εκατοστών κάτω του ελαχίστου επιτρεπομένου μεγέθους των είκοσι (20) εκατοστών και έξι κιλά ιχθύες του είδους (κολιός) scomber iaponicus μικρού μεγέθους διαστάσεων 15-16 εκατοστών κάτω του ελαχίστου επιτρεπομένου μεγέθους των δεκαοκτώ (18) εκατοστών, όπως αυτό ορίζεται από το παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1967/2006 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 2006.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL