Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1.  Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επανάληψη διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση δεξιού ανελκυστήρα περιφερειακού κτιρίου ΥΝΑΝΠ επί της οδού ΙΙας Μεραρχίας 18 στον Πειραιά.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #6.000,00€#, συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α.  νόμιμων κρατήσεων.

3.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα  Υπηρεσία (ΥΝΑΝΠ/ΔΙΛΙΚΥΠ Γ΄)  στα εξής τηλέφωνα: 231374150 και 2131374151 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση δεξιού ανελκυστήρα περιφερειακού κτιρίου ΥΝΑΝΠ επί της οδού ΙΙας Μεραρχίας 18 στον Πειραιά» μέχρι και την  30-11-2018 και ώρα 14:30, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 120 του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL