Πράξη Επιβολής Προστίμου Κ.Λ. Θεσσαλονίκης 272018

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α/Κ ΣΚΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Ι. 288
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Κατά τη διενέργεια ελέγχου από στελέχη Υπηρεσίας μας εντός Ιχθυόσκαλας Νέας Μηχανιώνας την 10/10/2018 και ώρα 00:40, διαπιστώθηκε ότι η "ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α/Κ ΣΚΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Ι. 288 ως αλιέας με Α.Φ.Μ.: 056752364 της Δ.Ο.Υ.: Πολυγύρου εξέδωσε προς την “ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ” το Νο 24/09-10-2018 δελτίο αποστολής , επί του οποίου δεν αναγράφονταν, εκτός των άλλων υποχρεωτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4177/2013, η επιστημονική ονομασία των αλιευτικών προιόντων.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL