Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας ενδυμάτων εργασίας των πλοηγών και του πληρώματος για τις ανάγκες του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (€5.850), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά στο τηλέφωνο 210 4512721, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την ανάθεση προμήθειας ενδυμάτων εργασίας των πλοηγών και του πληρώματος του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά» μέχρι και την 10/12/2018 και ώρα 10:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Γενική Γραμματεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, ενώ θα αποσφραγιστούν και αξιολογηθούν  στο κτίριο του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά με διεύθυνση Κεντρικός Λιμένας Πειραιά, θέση Παλατάκι.  

 

Κατηγορία:


Wildcard SSL