Πράξη Επιβολής Προστίμου Κ.Λ. Θεσσαλονίκης 28/2018

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΝΤΕ Α.Ε.
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Κατά τη διενέργεια ελέγχου από στελέχη Υπηρεσίας μας εντός Ιχθυόσκαλας Νέας Μηχανιώνας την 02/10/2018 και ώρα 01:25, διαπιστώθηκε ότι ως εταιρεία θαλασσίων ιχθυοκαλλιεργειών με Α.Φ.Μ.: 800613316 της Δ.Ο.Υ.: Λαμίας εξέδωσε προς την “ ΙΚΤΙΣ ΑΕ” με ΑΦΜ : 099875106 το Νο 58/01-10-2018 δελτίο αποστολής , επί του οποίου δεν αναγράφονταν, εκτός των άλλων υποχρεωτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4177/2013, η περιοχή αλίευσης ή εκτροφής καθώς και η επιστημονική ονομασία των αλιευτικών προϊόντων.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL