Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για τη συντήρηση οκτώ (08) οργάνων μέτρησης μεγέθους ματιού δικτύων αλιείας.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #8.100,00€#, συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α.  νόμιμων κρατήσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα  Υπηρεσία  (ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΕΛΑΛ)  στα εξής τηλέφωνα: 231374244 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την συντήρηση οκτώ (08) οργάνων μέτρησης μεγέθους ματιού δικτύων αλιείας» μέχρι και την 11–12–2018 και ώρα 13:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 445 του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL