ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΑΦΟΙ ΝΤΑΦΙΛΟΥ Ο.Ε.
Τόπος παράβασης: 
ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ
Περιγραφή Παράβασης: 

 σε γενόμενο έλεγχο από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας, στο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.),«ΑΦΟΙ ΝΤΑΦΙΛΟΥ Ο.Ε., που λειτουργεί στη Μαρίνα Γουβιών Κοντοκαλίου δεν διέθετε ανηρτημένη πινακίδα σε εμφανές σημείο στην οποία θα αναγράφεται με κεφαλαία ευανάγνωστα γράμματα ίδιου μεγέθους, η ένδειξη «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» και στην αγγλική γλώσσα ως εξής: “CONSUMERISNOTOBLIGEDTOPAYIFTHENOTICEOFPAYMENT(RECEIPT-INVOICE) HASNOTBEENRECEIVED”. Υπουργικής Απόφασης 91354/17 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983 Β΄/30-08-2017), όπως ισχύουν. 

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL