ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΑΦΟΙ ΝΤΑΦΙΛΟΥ Ο.Ε.
Τόπος παράβασης: 
ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ
Περιγραφή Παράβασης: 

σε γενόμενο έλεγχο από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας, στο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.),ΑΦΟΙ ΝΤΑΦΙΛΟΥ Ο.Ε., που λειτουργεί στη Μαρίνα Γουβιών Κοντοκαλίου δεν αναγράφονταν στους τιμοκαταλόγους του με ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα, στην ελληνική – αγγλική – γαλλική – γερμανική γλώσσα η ένδειξη «ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ».Υπουργικής Απόφασης 91354/17 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983 Β΄/30-08-2017), όπως ισχύουν.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
500.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL