ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΑΦΟΙ ΝΤΑΦΙΛΟΥ Ο.Ε.
Τόπος παράβασης: 
ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ
Περιγραφή Παράβασης: 

σε γενόμενο έλεγχο από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας, στο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) που λειτουργεί στη Μαρίνα Γουβιών Κοντοκαλίου δεν διέθεταν προς χρήση της πελατείας τους το ειδικό έντυπο ‘’ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ’’ ούτε ειδική θήκη τοποθετημένη σε εμφανές μέρος για τους πελάτες, δίπλα ακριβώς από την έξοδο του καταστήματος για να διατίθεται το έντυπο αυτό.       Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 91354/17 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης       και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983 Β΄/30-08-2017), όπως ισχύουν.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
500.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL