Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας του κεντρικού και των περιφερειακών κτιρίων Υ.ΝΑ.Ν.Π. για το έτος 2019.
Η ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #3.000,00€#, ήτοι #250,00€# ανά μήνα παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ΄ στο  εξής τηλέφωνο : 2131371300, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας του κεντρικού και των περιφερειακών κτιρίων Υ.ΝΑ.Ν.Π. για το έτος 2019» μέχρι και την 24–12–2018 και ώρα 12:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 200 του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια

ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικές Προδιαγραφές65.99 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL