Χρηματοδότηση Δράσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ μέσω της Επείγουσας Συνδρομής του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Την Παρασκευή 21/12/2018, υπεγράφησαν από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Φώτη Κουβέλη, δύο Συμφωνίες Χρηματοδότησης (Grant Agreement) με τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME) στο πλαίσιο της Επείγουσας Συνδρομής (Emergency Assistance) έτους 2017 του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (Internal Security Fund).
 
Η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται στα 30,56 εκατ. € και πρόκειται να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρησιακών μέσων επιφανείας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ για τις περιπολίες επιτήρησης των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων κατά τα έτη 2018 (7.721.770 €) και 2019 (22.846.550 €), οι οποίες δεν χρηματοδοτούνται από άλλη πηγή.
 
Η απόφαση της Ευρ. Επιτροπής λήφθηκε την 11/12/2018, βάσει της πρότασης που υποβλήθηκε την 09/08/2018 και μετά από τρεις κύκλους παροχής διευκρινίσεων και διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν με μέριμνα της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ με γνώμονα την πλήρη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού μέσου προκειμένου το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ να εκπληρώνει στο έπακρο την πολιτειακή αποστολή του και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα στα καθήκοντά του για την επιτήρηση και φύλαξη των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων της Ευρ. Ένωσης.
 
Funded by the Internal Security Fund of the European Union
Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL