ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Λ.ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ: 01/2018

Επωνυμία Παραβάτη: 
Αγροτικός Α/Κ Συνεταιρισμός Αιτωλικού ‘ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ’
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 26-9-2018 και ώρα 08:45 σε εκτέλεση της 26-9-2018 εντολής ελέγχου Κ.Λ. Καβάλας, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στην Ιχθυόσκαλα, όπου διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω με ΑΦΜ 99748465 ΔΟΥ Μεσολογγίου, εξέδωσε συνοδευτικό παραστατικό, εμπορίας - διακίνησης αλιευμάτων Νο 47/25-9-2018, προς τον ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ Χρήστο, χωρίς να αναγράφεται σε αυτό η περιοχή αλίευσης και η επιστημονική ονομασία τους είδους, όπως ισχύει.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL