Πράξη Επιβολής Προστίμου Κ.Λ. Θεσσαλονίκης 30/2018

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ & ΒΙΣΤΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝ.ΠΕ
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Κατά τη διενέργεια ελέγχου από στελέχη Υπηρεσίας μας εντός Ιχθυόσκαλας Νέας Μηχανιώνας την 23/11/2018 και ώρα 02:20, διαπιστώθηκε ότι ως αλιευτικός συνεταιρισμός με Α.Φ.Μ.: 096067552 της Δ.Ο.Υ.: Ξάνθης εξέδωσε προς την ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ με ΑΦΜ : 094220205 το Νο 119/21-11-2018 δελτίο αποστολής , επί του οποίου δεν αναγράφονταν, εκτός των άλλων υποχρεωτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4177/2013, η περιοχή αλίευσης ή εκτροφής καθώς και η επιστημονική ονομασία των αλιευτικών προϊόντων.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL