Πράξη Επιβολής Προστίμου Α Λ/Τ Ν.Μηχανιώνας

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Σπυρίδωνα
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Κατά τη διενέργεια ελέγχου από ελεγκτές Α Λ/Τ Ν.Μηχανιώνας την 28/09/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 00:50 στην Ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας διαπιστώθηκε ότι ως ιχθυοτρόφος διακίνησε για εμπορία - πώληση ιχθύες προς την ιχθυέμπορο ΔΗΛΗΑΤΣΗ Ελένη με το Νο 1380/27-09-2018 δελτίο αποστολής - τιμολόγιο χωρίς να αναγράφει σε αυτό την ένδειξη: α) περιοχή αλίευσης ή εκτροφής των προιόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Καν. (ΕΕ) αρ. 1379/2013 όπως κάθε φορά ισχύει και β) την επιστημονική ονομασία του είδους όπως ισχύει.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL