Πράξη Επιβολής Προστίμου Α Λ/Τ Ν.Μηχανιώνας

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΠΑΠΠΑΣ Νικόλαος του Παναγιώτη
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Κατά τη διενέργεια ελέγχου από ελεγκτές Α Λ/Τ Ν.Μηχανιώνας την 28/09/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 01:00 στην Ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας διαπιστώθηκε ότι ως ιχθυοτρόφος διακίνησε για εμπορία - πώληση ιχθύες προς την εταιρεία εμπορίας ιχθύων ΝΙΚ.ΣΤΕΒΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ με το Νο 6622/27-09-2018 δελτίο αποστολής - τιμολόγιο χωρίς να αναγράφει σε αυτό την ένδειξη: α) περιοχή αλίευσης ή εκτροφής των προιόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Καν. (ΕΕ) αρ. 1379/2013 όπως κάθε φορά ισχύει και β) την επιστημονική ονομασία του είδους όπως ισχύει και γ) τον αριθμό των μέσων συσκευασίας (ιχθυοκιβώτια) με την ίδια τιμή που περιέχονται σε αυτά.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL