Πράξη Επιβολής Προστίμου Κ.Λ. Θεσσαλονίκης 31/2018

Επωνυμία Παραβάτη: 
Preveza Fish ΙΚΕ
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Εντός Ιχθυόσκαλας Νέας Μηχανιώνας την 23/11/2018 και ώρα 02:00 διαπιστώθηκε ότι ως εταιρεία λιανικού & χονδρικού εμπορίου ιχθύων με Α.Φ.Μ.: 800885868 της Δ.Ο.Υ.: Πρέβεζας , εκδώσατε προς την ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Ελισσάβετ με Α.Φ.Μ.: 079753695 το Νο 117 /22-11-2018 δελτίο αποστολής , επί του οποίου δεν αναγράφονταν, εκτός των άλλων υποχρεωτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 13 του (α) σχετικού, η ένδειξη της ζώνης αλίευσης ή εκτροφής των εμπεριεχομένων σε αυτό αλιευμάτων.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL