Πράξη Επιβολής Προστίμου Α Λ/Τ Ν.Μηχανιώνας

Επωνυμία Παραβάτη: 
LION Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 04-11-2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:50 , στην ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας, διαπιστώθηκε ότι:ως εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας , διακίνησε ιχθύες για εμπορία – πώληση προς την εταιρεία εμπορίας ιχθύων “ΘΑΛΛΑΤΑ. Φ. ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε” σύμφωνα με το αριθμ. 8459/ 04-11-2018 δελτίο αποστολής (μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων) χωρίς ν' αναγράφει σε αυτό την ένδειξη της επιστημονικής ονομασίας των ειδών όπως ισχύει.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL