Πράξη Επιβολής Προστίμου Α Λ/Τ Ν.Μηχανιώνας

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Παναγιώτη
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Κατά τη διενέργεια ελέγχου την 06-10-2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 01:00 στην Ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας διαπιστώθηκε ότι ως υδατοκαλλιεργητης διακίνησε αλιεύματα για εμπορία πώληση προς την εταιρεία εμπορίας ιχθύων "ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Α. - ΚΥΡΤΣΙΔΗΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε." σύμφωνα με το αριθμ. 026/04-10-2018 δελτίο αποστολής (μη τιμολογημένων αποθεμάτων) χωρίς να αναγράφει σε αυτό την ένδειξη: επιστημονική ονομασία των ειδών , όπως ισχύει.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL