Πράξη Επιβολής Προστίμου Α Λ/Τ Ν.Μηχανιώνας

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΑΡΓΩ Γ. Ν.Ε.
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Κατά τη διενέργεια ελέγχου από ελεγκτές Α Λ/Τ Ν.Μηχανιώνας  την 10-10-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 00:15 στην Ιχθυόσκαλα Ν.Μηχανιώνας διαπιστώθηκε ότι η ανωτέρω εταιρεία διακίνησε αλιεύματα για εμπορία - πώληση προς την εταιρεία εμπορίας ιχθύων "ΘΕΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Ι. - ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΣ Δ. Ο.Ε." σύμφωνα με το αριθ. 255/09-10-2018 δελτίο αποστολής (μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων), χωρίς να αναγράφει σε αυτό την ένδειξη : επιστημονική ονομασία των ειδών, όπως ισχύει.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL