Πράξη Επιβολής Προστίμου Κ.Λ. Θεσσαλονίκης 01/2019

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΤΣΟΚΑΝΟΣ Δ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΠΛΑΝΟΔΙΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Κατά τη διενέργεια ελέγχου από στελέχη Υπηρεσίας μας εντός Ιχθυόσκαλας Νέας Μηχανιώνας την 23/11/2018 και ώρα 02:40, διαπιστώθηκε ότι ως πωλητής ιχθύων με Α.Φ.Μ.: 038025423 της Δ.Ο.Υ.: Β' ΛΑΡΙΣΑΣ, εξέδωσε προς την Σ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Κ' ΣΙΑ Ο.Ε Α.Φ.Μ.: 099358404 το Νο 41/22-11-2018 δελτίο αποστολής , επί του οποίου δεν αναγράφονταν, εκτός των άλλων υποχρεωτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 13 του (α) σχετικού, η επιστημονική ονομασία των αλιευτικών ειδών.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL