Πράξη Επιβολής Προστίμου Κ.Λ. Θεσσαλονίκης 02/2019

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΤΑΜΠΑΚΗΣ Κ. -Ν ΑΝΑΣΟΓΛΟΥ Ι. - EL ZAKZOUK
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Κατά παράβαση του άρθρου 36 παράγραφος 01(Γ) της 91354/30-08-2017 , κατά τη διενέργεια ελέγχου από στελέχη Υπηρεσίας μας εντός Ιχθυόσκαλας Νέας Μηχανιώνας την 23/11/2018 και ώρα 02:30, διαπιστώθηκε ότι ως παραγωγοί ιχθύων με Α.Φ.Μ.: 999351501 της Δ.Ο.Υ.: (Α-Β) ΚΑΒΑΛΑΣ, εξέδωσαν προς τον ZISIS GLOBAL FISH PC Α.Φ.Μ.: 800602989 το Νο 000943 / 22 -11-2018 δελτίο αποστολής , επί του οποίου δεν αναγράφονταν, εκτός των άλλων υποχρεωτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 13 του (α) σχετικού, η επιστημονική ονομασία των αλιευτικών ειδών.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL