ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ
Τόπος παράβασης: 
Κ.Λ.ΠΕΙΡΑΙΑ/Β΄ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 10-11-2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 05:20,κατα τον έλεγχο απο στελέχη της Υπηρεσίας μας,διαπιστώθηκε ότι ανωτερω ιχθυεμπορική εταιρεία,όπως νομίμως εκπροσωπείται,είχε διακινήσει προς εμπορία -πώληση αλιεύματα του ειδους γόπα (boops boops)χωρίς να αναγράφονται σε αυτά η περιοχή αλίευσης καθώς και ο εξωτερικός αριθμός ταυτοποίησης και ονομασιάς του αλιευτικού σκάφους που τα αλίευεσε.Νομοθεσία:'Αρθρο 36 παράγραφος 1 & 1Α της ΥΑ 91354/2017 (ΦΕΚ2983Β΄/30-0-2017) καθώς και το άρθρο 8 της Υ.Α.1750/32219/27-03-2015(ΦΕΚ475Β΄/2017)

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL