Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθημερινής ανάλυσης δεδομένων σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του ΥΝΑΝΠ από τα ψηφιακά μέσα (Ηλεκτρονική αποδελτίωση ημερήσιου και περιοδικού τύπου, Twitter-YouTube-Instagram, Sites,Blogs,Forums, Τηλεοπτικούς και Ραδιοφωνικούς ενημερωτικούς σταθμούς) για ενημέρωση της Πολιτικής Ηγεσίας και των Υπηρεσιών του Υπουργείου για το έτος 2019. 
Η  προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #8.000,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΓΡ. ΜΜΕ & Δημοσίων Σχέσεων  στο  εξής τηλέφωνο : 213-1374259, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών καθημερινής ανάλυσης δεδομένων σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου από τα ψηφιακά μέσα για το έτος 2019» μέχρι και την 08–03–2019 και ώρα 13:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 548 του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια

ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικές Προδιαγραφές1.03 MB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL