Ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο της διενέργειας ανοιχτού Δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της διενέργειας ανοιχτού Δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου για την “Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για την ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ” δυνάμει της με αρ. πρωτ. 2834.4/10587/2019/11-02-2019 Ανακοίνωσης Πρόσκλησης για τη διενέργεια ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ”, και συγκεκριμένα για το είδος ΙV: “Ένα (01) εργαστήριο εφαρμογών Φυσικής” και για το είδος V: ”Εξοπλισμός Μετεωρολογίας και διαφόρων οργάνων”, εκ των 5 (πέντε) συνολικά ειδών της επικείμενης προμήθειας, που δημοσιεύθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα και του ΕΣΗΔΗΣ, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21-02-2019 ενημερωτική συνάντηση με τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε.” με αρμόδιους επιτελείς του Υ.ΝΑ.Ν.Π., με σκοπό την ανταλλαγή οικονομικοτεχνικών πληροφοριών επί της επικείμενης προμήθειας.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL