Απάντηση Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί ανακοίνωσης Ε.Π.Λ.Σ “Περί ύπαρξης επιβλαβών υλικών στις εγκαταστάσεις κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ”

 Απάντηση Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί ανακοίνωσης Ε.Π.Λ.Σ “Περί ύπαρξης επιβλαβών υλικών στις εγκαταστάσεις κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ”
 
Αναφορικά με την ανωτέρω σχετική ανακοίνωση και ύστερα από έλεγχο των αρχείων που τηρούνται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ειδικότερα έπειτα από έλεγχο των Τευχών Δημοπράτησης και Πρακτικών Αξιολόγησης του έργου «Μελέτη-Ανακατασκευή Τετραώροφης Αποθήκης Ακτής Βασιλειάδη σε κτίριο στέγασης Υπηρεσιών ΥΕΝ», σας γνωρίζουμε ότι ο αναλυτικός έλεγχος όλων των στοιχείων, ποιοτικών και ποσοτικών που αφορούν στις οικοδομικές εργασίες και τα υλικά κατασκευής, έχει γίνει από αρμόδια ομάδα μελέτης, στην οποία συμμετείχαν τόσο εκπρόσωποι της ΚΕΔ όσο και του ΥΝΑΝΠ και δεν προκύπτει ουδεμία αναφορά-παρατήρηση που να παραπέμπει  σε χρήση αμιάντου για την κατασκευή του κτιρίου.
 
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως στο μέλλον, η διατύπωση – δημοσίευση, ανακοινώσεων - σχολίων – παρατηρήσεων - καταγγελιών  που άπτονται ευαίσθητων θεμάτων δημόσιας υγείας, να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και κατόπιν διασταύρωσης των στοιχείων.
Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL