Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή μηχανήματος ελέγχου χειραποσκευών (X-RAY) κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #14.200,00€#, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες καθώς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 200 του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. και στο εξής τηλέφωνο : 2131371300, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή μηχανήματος ελέγχου χειραποσκευών (X-RAY) κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π.» μέχρι και την 08–04–2019 και ώρα 14:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 200 του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL