Επίσκεψη σπουδαστών του Ακαδημαϊκού Κέντρου RUPPIN του Ισραήλ στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Επίσκεψη σπουδαστών του Ακαδημαϊκού Κέντρου RUPPIN του Ισραήλ στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

Επίσκεψη στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής πραγματοποίησαν την 16-04-2019 τριάντα πέντε (35) σπουδαστές του μεταπτυχιακού προγράμματος μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης του Ακαδημαϊκού Κέντρου RUPPIN του Ισραήλ. Το εν λόγω Ακαδημαϊκό Κέντρο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα του Ισραήλ και απαριθμεί περί τους 5000 φοιτητές.

Στην συνάντηση που ακολούθησε παρατέθηκαν στους ανωτέρω σπουδαστές παρουσιάσεις επί θεμάτων Έρευνας και Διάσωσης στη θάλασσα και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Κατά την διάρκεια των συζητήσεων οι σπουδαστές επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε θέματα που άπτονται της υφιστάμενης συνεργασίας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής σε θέματα επιχειρησιακής διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό στο www.hcg.gr.

 


Wildcard SSL