Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης της εξωτερικής μόνωσης αεραγωγών κτιρίου ΥΝΑΝΠ.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #24.650,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΥΠ 3ο στα εξής τηλέφωνα: 2131374150 & 2131374151 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης της εξωτερικής μόνωσης αεραγωγών κτιρίου ΥΝΑΝΠ» μέχρι και την 28–05–2019 και ώρα 14:30, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 120  του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικές Απαιτήσεις547.12 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL