Ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο της διενέργειας ανοιχτού Δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου για την Επέκταση - Αναβάθμιση Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ) και ένταξη νέων σύγχρονων τεχνολογιών, δυνάμει της με αρ. πρωτ. 2834.4/26655/2019/11-04-2019 Ανακοίνωσης Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου, που δημοσιεύθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα και του ΕΣΗΔΗΣ, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10-05-2019 ενημερωτική συνάντηση με τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα “ONEXTECHNOLOGYSYSTEMS& BUSINESSSOLUTIONSS.A.”με αρμόδιους επιτελείς του Υ.ΝΑ.Ν.Π., με σκοπό την ανταλλαγή οικονομικοτεχνικών πληροφοριών επί της επικείμενης προμήθειας.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL