Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομίσθιου Καθηγητή στο ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Ραδιόηλεκτρονικών Ραδιόεπικοινωνιών (ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ) προτίθεται να προσλάβει για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2018-2019 έναν (01) Ραδιοτηλεγραφητή Α΄Τάξης Ε.Ν. με Πιστοποιητικό REO Β΄Τάξης ή πιστοποιητικό GOC.
 

Κατηγορία:


Wildcard SSL