Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια έξι (06) συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης πλοίων AIS(CPV: 32000000-3),συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ #59.990,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

Ημ/νία : 21 –06 – 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

 

3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

ΣυνημμένοΜέγεθος
Διακήρυξη AIS1.82 MB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL