Συμπληρωματική Ανακοίνωση που αφορά στον Πίνακα Δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (Π.Κ.Ε.)

Η Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών και Κατάταξης υποψηφίων στις Σχολές ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 ανακοινώνει συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

1.  Ο υποψήφιος ΠΡΙΟΝΑΣ Αντώνιος του Κωνσταντίνου και της Στέλλας, με αριθμό ΥΠΠΕΘ: 19044667 και  Αριθ. Πρωτ. Αίτησης: 514, έχει υπαχθεί στην ειδική κατηγορία των τριτέκνων (κατηγορία Α πίνακα δεκτών υποψηφίων).

2.  Για τους υποψήφιους ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Φώτιο του Ιωάννη και της Σταυρούλας με αριθμό ΥΠΠΕΘ:    18056494 και Αριθ. Πρωτ. Αίτησης 1889 και  ΚΑΡΑΚΟΥΡΟΥ Ιωάννα του Γεωργίου και της Δέσποινας με αριθμό ΥΠΠΕΘ: 17028094 και Αριθ. Πρωτ. Αίτησης 638, έχει γίνει αλλαγή  στο πεδίο του επωνύμου και του ονόματός τους καθώς είχαν αναγραφεί από τους υποψηφίους αντίστροφα.

3.  Η υποψήφια ΒΑΣΔΕΚΗ Βασιλική του Νικολάου και της Άννας με αριθμό ΥΠΠΕΘ:19046569 , ειδικής κατηγορίας Α πίνακα δεκτών υποψηφίων  και Αριθ. Πρωτ. Αίτησης 3267, η οποία εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθη στον πίνακα των δεκτών υποψηφίων,  υπάγεται σε αυτόν και καλείται να συμμετάσχει στις ΠΚΕ με την Ομάδα 201.

 

Πειραιάς, 21/06/2019

Κατηγορία:


Wildcard SSL