Ανακοίνωση υποψηφίων που πέτυχαν στις αθλητικές δοκιμασίες την 26-06-2019

Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων που πέτυχαν στις Αθλητικές Δοκιμασίες την 26-06-2019, ημέρα Τετάρτη και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία των Ψυχομετρικών Εξετάσεων.

Κατηγορία:


Wildcard SSL