Ανακοίνωση υποψηφίων Κατάλληλων από Α.Ν.Υ.Ε. την 01-07-2019

Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων που κρίθηκαν ως υγειονομικώς Κατάλληλοι μετά την παραπομπή τους στην Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.) την 01-07-2019, ημέρα Δευτέρα και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία των Αθλητικών Δοκιμασιών.

Κατηγορία:


Wildcard SSL