Ανακοίνωση υποψηφίων που πέτυχαν στις αθλητικές δοκιμασίες την 02-07-2019

Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων που πέτυχαν στις Αθλητικές Δοκιμασίες την 02-07-2019, ημέρα Τρίτη και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία των Ψυχομετρικών Εξετάσεων.

Κατηγορία:


Wildcard SSL