Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ημ/νία : 23 – 07 – 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL