Νέα διαδικασία επιστροφής και πληρωμής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) καυσίμων από ελεύθερο εμπόριο, για τα σκάφη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης ICIS net


Wildcard SSL