Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Τ.Α.Λ.Σ. (ν.π.δ.δ.) ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών γραφικής ύλης:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ λευκό Α4 80gr(500 φύλλων)

60 ΠΑΚΕΤΑ

2

ΘΗΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ Α4 άνοιγμα πάνω πάχους 0,08 ή 0,09 mm(για κλασέρ)

200 ΤΜΧ

3

ΘΗΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ Α4 άνοιγα “L” ΠΑΧΟΥΣ 0,11 mm

10 ΤΜΧ

4

ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΑΦΕ διαμέτρου 120 έως 160mm, έως 500 γρ

1 ΠΑΚΕΤΟ

5

CD-R

10TMX

6

ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 5φυλλο, όγκου 65 έως 80  λίτρα

10 ΤΜΧ

7

ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 25Χ35 μπλε με κορδέλα

40 ΤΜΧ

8

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ Νο.64 μόνιμης συρραφής 12 φύλλων, χωρητικότητας έως 150 συρμάτων, μεταλλικής κατασκευής, βάθος τρυπήματος 56mm

2 ΤΜΧ

9

ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Α4

15 ΤΜΧ

10

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 10 ΘΕΜΑΤΩΝ Α4 (για ντοσιέ με έλασμα)

3 ΤΜΧ

11

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 20 ΘΕΜΑΤΩΝ Α4 (για ντοσιέ με έλασμα)

2 ΤΜΧ

12

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΛΕ, πάχος μύτης 0,07mm, πάχος γραφής 0,27mm, με λαβή λάστιχο και καπάκι

12 ΤΜΧ

13

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ, πάχος μύτης 1,5 έως 3,00mm

3 ΤΜΧ

14

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ Νο.126 (24/6mm) μόνιμης συρραφής 23 φύλλων, μεταλλικής κατασκευής, βάθος τρυπήματος 56mm

1ΤΜΧ

15

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ, πλάτος 4,2mmx12m

4 ΤΜΧ

16

ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΧΑΡΤΙΝΑ Α4

30 ΤΜΧ

17

ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Α4 8/32, χωρητικότητας 750 φύλλων μπλε χρώματος

5 ΤΜΧ

 

Το συνολικό μέγιστο προϋπολογιζόμενο κόστος ανέρχεται στο ποσό των 582,80 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Οι υπηρεσίες θα αποπληρωθούν με επιταγή εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή των ειδών και του τιμολογίου λαμβανομένων υπόψη του αναλογούντος ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων και παρακρατήσεων.

[Κράτηση 0,06% επί της καθαρής αξίας (προ φ.π.α και κρατήσεων) υπέρ ΑΕΠΠ. Επί του ποσού κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ διενεργείται κράτηση 3% χαρτόσημο. Επί του χαρτοσήμου διενεργείται κράτηση 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου.Παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής αξίας (προ φ.π.α.) μετά την αφαίρεση των παραπάνω κρατήσεων.]

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : CPV30192700-8: Γραφική Ύλη.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των ανωτέρω ειδών καθώς και το συνολικό κόστος προ Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. και δύνανται να περιέλθουν στην Υπηρεσία μας (με υπογραφή και σφραγίδα) εντός  είκοσι (20) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας τηλεομοιοτυπικώς (fax: 210-4525133) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: tals@hcg.gr) ή ταχυδρομικώς (2ας Μεραρχίας 18 Πειραιάς ΤΚ18547).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία στο τηλέφωνο 210-4190260 προκειμένου καταθέσουν την προσφορά τους.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Ανακοίνωση43.5 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL