Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για προμήθεια ειδών στρατωνισμού (κλινοσκεπάσματα) προς κάλυψη αναγκών κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων,προϋπολογισμού σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε Ευρώ #44.975,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου) σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.

 

Ημ/νία : 27 –08 – 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄
Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά
3ος όροφος αίκουθα συνεδριάσεων αρ. 318.
ΣυνημμένοΜέγεθος
Διακήρυξη Κλινοσκεπάσματα2.16 MB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL