Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωσης του κυλικείου της ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 10-09-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 (ώρα λήξης των προσφορών) στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ΚΑΛΥΜΝΟΥ και συγκεκριμένα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητηρίου του κτιρίου της Ακαδημίας, από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού της ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ.

Κατηγορία:


Wildcard SSL