Συνέχεια ενημέρωσης για λαθραία τσιγάρα στην Ηγουμενίτσα

Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση της ποσότητας των λαθραίων τσιγάρων,  από προσωπικό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, παρουσία τελωνειακών υπαλλήλων, η οποία ανέρχεται στα είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσια(26.500) πακέτα τσιγάρα, ενώ το γενικό σύνολο δασμών και φόρων των κατασχεθέντων ανέρχεται σε ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (84.685,71€).

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL