Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

1. Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 02-10-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 στο γραφείο 426 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση:

 2. Για την αντικατάσταση του 2ου Αναπληρωματικού Μέλους Επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής έργου για την προμήθεια με τίτλο «Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης –Συμμετοχή στο Σύστημα MEOSARτου Διεθνούς προγράμματος COSPAS-SARSAT(MEOSAR)»

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL