Ανακοίνωση Προέδρου Επιτροπής Παραλαβής – Ελέγχου δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων που εστάλησαν ταχυδρομικά παραλαμβάνονται καθημερινά από την Κεντρική Γραμματεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σε εύλογο, διάστημα θα διεκπεραιωθούν από την Επιτροπή του  Διαγωνισμού.

Κατόπιν αυτού παρακαλούνται οι υποψήφιοι να μην τηλεφωνούν στην ως άνω Επιτροπή, προκειμένου να πληροφορηθούν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης των, καθόσον η αρμόδια Επιτροπή αδυνατεί, κατά τον τρέχοντα χρόνο ελέγχου και μοριοδότησης, να προβαίνει σε τέτοιου είδους ενημερώσεις, οι οποίες επιβραδύνουν το έργο της.

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL