Επίσκεψη Λετονού εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του προγράμματος EMPOLLEX της Ευρωπαϊκής Ένωση

Επίσκεψη Λετονού εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του προγράμματος EMPOLLEX της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
Την 25/10/2019 ολοκληρώθηκε η τετραήμερη επίσκεψη Λετονού εμπειρογνώμονα στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω του προγράμματος EMPOLLEX της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αφορά στην ανταλλαγή, μεταξύ των Κρατών Μελών, εμπειρογνωμόνων στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης της  ρύπανσης της θάλασσας. 
Ο Λετονός εμπειρογνώμονας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του (22-25/10/2019), ενημερώθηκε από στελέχη της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (ΔΙΠΘΑΠ) αναφορικά με την υφιστάμενη στη χώρα μας νομοθεσία, καθώς και τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης μεγάλης κλίμακας, ενώ ξεναγήθηκε και στις εγκαταστάσεις του ΕΚΣΕΔ και του Κέντρου Επιχειρήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  
 
Σχετικά αρχεία: 

Wildcard SSL